جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 585
یکشنبه،2 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19894 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سنگر
شماره300/15062 5/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر سنگر
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 4/10/1391 طرح جامع شهر سنگر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ 18/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استـان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ مقرر شد مصوبه دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در خصوص الحاق روستاهای مجاور و حاشیه شهر و نقشه سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران ارائه گردد.
2ـ پایه جمعیتی براساس سرشماری سال 1390 محاسبه گردد و افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال 1405 افزایش یابد.
3ـ مسیر کمربندی پیشنـهادی غربی و جنوب شرقـی و معبر پیشنهادی شرق به شمال شهر به جهت عدم توجیه فنی مناسب و عبور از اراضی زراعی حذف و معابر حاشیه غربی و جنوب شرقی (متصل به بافت شهر) تقویت گردد.
4ـ کلیه اراضی زراعی واقع در داخل محدوده شهر، به عنوان اساس طرح جامع محسوب و هرگونه تغییر کاربری آنها مغایرت اساسی تلقی می‌گردد. همچنین آستانه مغایرت‌های اساسی طرح، براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
5 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
6 ـ در قسمت شرقی شهر، خط محدوده، بر خط محدوده مصوب قبلی بعلاوه محدوده روستای الحاقی به شهر منطبق گردد و اراضی کشاورزی، از محدوده شهر خارج و در داخل حریم شهر حفظ شود و در قسمت غربی خط محدوده بر بافت ساخته شده پیوسته منطبق گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1403) معادل 10205 نفر در محدوده‌ای به وسعت 431 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 24 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1215 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سنگر بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19894
تاریخ تصویب :
1391/10/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان گیلان
موضوع :