جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

سه‌شنبه،4 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19895
تصویب‌نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

شماره74194/ت 49305هـ 29/3/1392
تصویب‌نامه در خصوص مصادیق امور تصدی قابل‌واگذاری در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1392 بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستـی و گردشـگری و در اجـرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
الف ـ موارد زیر در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مصادیق امور تصدی شناخته می‌شود و سازمان مذکور می‌تواند انجام آنها را به تشکل‌های صنفی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واگذار نماید:
1ـ مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها.
2ـ مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی.
3ـ صدور جواز تأسیس و پروانه تولید کارگاههای هنرهای سنتی و بازارچه‌های صنایع دستی.
ب ـ در صورت لزوم، دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه ظرف ده روز توسط سازمان یادشده تدوین و ابلاغ می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19894
تاریخ تصویب :
1391/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :