جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 589
چهارشنبه،12 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19902 تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
شماره82803/ت49218هـ 9/4/1392
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 24532/56 مورخ 24/2/1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از هشتاد و هشت میلیون (88.000.000) ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (880.000.000) ریال تجاوز نکند.
معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون (880.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصاب‌های تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجرا خواهند بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19902
تاریخ تصویب :
1392/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :