جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 بخشنامه شماره 100/20394/9000 ـ 18/4/1392 رؤسای کل دادگستری استانها
شماره100/20400/9000 18/4/1392
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/20394/9000 ـ 18/4/1392 ریاست محترم قوه‌قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره100/20394/9000 18/4/1392
رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور

در اجرای ماده 30 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 3/4/1380 مجلس شورای اسلامی و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب 20/3/1387 مقرر شده برای رسیدگی به تخلفات صنفی اعضای نظام صنفی و اعمال مجازاتهای مقرر در آیین‌نامه مذکور نماینده دادگستری به حکم رییس قوه قضائیه در هیأت رسیدگی بدوی در هر شهرستان انتخاب گردد. بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای یکی از قضات مجرب جهت عضویت در هیأت مزبور اقدام نمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/4/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :