جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور
شماره3807/92/دش 11/4/1392
نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور
(مصوب جلسه 732 مورخ 21/1/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
نهاد ریاست جمهوری ـ مجلس شورای اسلامی ـ قوه قضائیه
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
وزارت کشور ـ تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای عالی حوزه‌های علمیه
شورای تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ـ استانداری‌های سراسر کشور
کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی (حسب‌مورد)
مصوبه «نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم وکلان کشور»‌ که در جلسه 732 مورخ 21/1/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
مقدمه
با توجه به اجرای طرح‌های توسعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، ارتباطی، اجتماعی، حقوقی، قضایی، سیاسی، امنیتی و... در کشور که تأثیرات مهمی در فرهنگ‌ جامعه و شیوه زندگی افراد ایجاد می‌کند و بی توجهی به آثار و پیامدهای این‌گونه طرح‌ها نتایج زیانبار و غیرقابل جبرانی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی به دنبال دارد و در مواردی در تعارض آشکار با اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد، لذا رصد آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها، لوایح، تصمیمات‌ و مصوبات، پروژه‌ها و اقدامات در دستگاه‌ها و قوای ‌سه‌گانه و بخش خصوصی و توجه به اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم موارد ذکر شده در جامعه (در حالی که اساساً هدف اصلی انقلاب اسلامی گسترش و حاکمیت ارزش و فرهنگ اسلامی است)، مسأله‌ای ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و عدم توجه به روند متناسب‌سازی طرح‌ها و تصمیمات و اقدامات باعث توسعه نامتوازن و پیدایش معضلات و بعضاً بحران‌های فرهنگی در سطوح و موضوعات مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی می‌شود .
رهبر معظم‌انقلاب ‌اسلامی‌ حضرت ‌آیت‌الله ‌العظمی‌خامنه‌ای(مدظله العالی) در‌ دیدار ‌اعضای شورای‌

عالی‌انقلاب‌فرهنگی در آذرماه سال 1386 ضرورت تهیه پیوست‌فرهنگی برای طرح‌های‌گوناگون کشور را مورد تأکید قراردادند و فرمودند «در طرح‌های گوناگون که در کشور تنظیم می‌شود، طرح‌های پولی و مالی و عمرانی، حتماً یک پیوست فرهنگی وجود داشته باشد» و همچنین در نخستین بند سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز در ماده (2) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تهیه پیوست ‌فرهنگی برای طرح‌های مهم و جدید توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تأکید و تصویب قرار گرفته است.
پیوست فرهنگی فرصتی ارزشمند به منظور جاری ساختن سیاست‌های‌ کلان‌ فرهنگی، ابزاری برای ایجاد مصونیت و پیشگیری از پیامدهای منفی درعرصه فرهنگ و همچنین اقدامی در راستای ایجاد تحول و پیش برندگی در فرایندها و روش‌های مدیریت فرهنگی کشور مبتنی بر ارزش‌های فرهنگ اسلامی و در نهایت، عامل مؤثر در جهت ارتقای بهره‌وری محسوب می‌گردد.
مهم‌ترین هدف نظام‌نامه پیوست فرهنگی ایجاد زمینه و شرایطی است که با ایجاد گفتمان فراگیر اصلاح عملکرد فرهنگی تصمیمات مدیریتی در همة سازمان‌های اجرایی کشور،‌ ضمن اینکه طرح‌های مهم به ویژه پروژه‌های عمرانی و اجتماعی، اقتصادی ‌به نحو ‌مطلوبی اجرا‌ می‌شوند، ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی نیزحفظ و تقویت گردند.
نظام‌نامه‌پیوست فرهنگی، با هدف تبیین ضرورت، جایگاه، چیستی، ساختار و الزامات قانونی مربوط به تدوین و اجرای پیوست فرهنگی درسطح کشور تهیه شده که ذیل نقشه مهندسی فرهنگی و ترسیم‌گر نقطه کانونی سامانه نظارت و ارزشیابی درنظام مدیریت ‌راهبردی ‌فرهنگی کشور است.
ماده1ـ واژگان
در این نظام‌نامه اختصار واژگان ذیل بدین شرح می‌باشد:
پیوست فرهنگی: پیوست
نظام‌نامه پیوست فرهنگی: نظام‌نامه
ستاد راهبری پیوست فرهنگی: ستاد راهبری
نقشه مهندسی فرهنگی کشور: نقشه
ماده2ـ تعاریف
2ـ1ـ نظام‌نامه: مجموعه‌ای است شامل‌چیستی، چگونگی، تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی پیوست فرهنگی که به منظور درک مشترک از مفاهیم، اقدامات، مسئولیت‌های سازمانها و نهادهای مشارکت‌کننده در تحقق یک هدف خاص به تصویب مراجع ذیربط رسیده و مبنای اقدامات، قضاوت و ارزیابی قرار می‌گیرد.
2ـ2ـ پیوست فرهنگی: مجموعه‌ای است برای شناسایی، اقدام و ارزیابی از آثار و پیامدهای فرهنگی طرح‌ها و فعالیت‌ها که پس از انجام مطالعات لازم و با استناد به مبانی نظری و اسناد بالادستی بویژه نقشه مهندسی فرهنگی کشور متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه، ضمن معرفی داده ـ ستاده یک سیاست اجرایی، طرح یا لایحه، پروژه یا هر فعالیت مهم دیگری با فرهنگ جامعه، با ارائه راهکارهای عملی برای تقویت آثار مثبت و حذف و کاهش پیامدهای مخرب آن در فرهنگ جامعه، راهنمای مجریان فعالیت‌ها و طرح‌ها در رعایت راهبردها، اعمال الزامات و استانداردهای مربوط و راهکارها در برنامه‌ها و اقدامات عملی در اجرای آن فعالیت خواهد بود.
2ـ3ـ نظام‌نامه پیوست فرهنگی: سندی است که فعالیت‌ها و طرح‌های مهم، شرح وظایف و حدود مسئولیت نهادها و سازمان‌های مختلف کشور، تعیین شیوه و چگونگی اعمال نظارت بر فرایند تهیه، تدوین و اجرای پیوست‌های فرهنگی و سایر اقدامات مربوط به ایجاد ضمانت اجرا و پشتیبانی از آن راتعیین می‌کند.
2 ـ4ـ فعالیت‌ها و طرح‌های مهم: به سیاست‌های اجرایی، طرح‌ها و لوایح، پروژه‌های اجرایی و یا تصمیمات مهم و سازمان‌یافته‌ای اطلاق می‌شود که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره اتخاذ یا اجرا شده یا می‌شود و بواسطه گستره تعامل آن با فرهنگ جامعه و آثار و پیامدهای آن مطابق با ساز و کارهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این نظام نامه به عنوان طرح مهم تلقی شده و ملزم به تدوین پیوست فرهنگی است.
2ـ5ـ شاخص‌های فرهنگی: به متغیرهای اصلی ‌و مهمی اطلاق می‌شود که براساس شاخص‌های ‌نقشه مهندسی فرهنگی در فرایند تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی، راهکارهای اصلاحی و اعمال ارزشیابی و نظارت برفرایند تهیه، تدوین و اجرای پیوست‌های فرهنگی تعیین شده و با روش‌ علمی اندازه‌گیری و برای تعیین میزان موفقیت اجرای پیوست‌ فرهنگی و آثارآن در هر فعالیت بدان استناد می‌شود.
ماده3ـپیوست فرهنگی با تکیه بر مبانی، ارزش‌ها و احکام اسلامی و اصول، اهداف و چشم‌انداز نقشه مهندسی فرهنگی ازجمله موارد ذیل تدوین می شود:
هویت در ابعاد اسلامی، ایرانی و انقلابی،
2ـ عقلانیت در ابعاد حکمت، معرفت و بصیرت،
3ـ اخلاق در ابعاد ملکات انسانی، معنویت روحی و تعبد عملی،
عدالت در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی،
5 ـ کرامت در ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی،
6 ـ تعلیم و تربیت در ابعاد روحی، فکری و رفتاری،
سبک زندگی در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی،
8 ـ ارتباطات در ابعاد تعامل، تبادل و تفاهم،
9ـ وحدت و انسجام در ابعاد مذهبی، قومی و ملی،
10ـ نظم اجتماعی در ابعاد فردی، اجتماعی و سازمانی،
11ـ استقلال در ابعاد فرهنگی، اجتماعی،سیاسی و اقتصادی،
12ـ تولید ملّی کالا و خدمات فرهنگی در ابعاد دیداری، شنیداری، مکتوب و...
ماده4ـ اهداف
1 ـ حفظ، تقویت و گسترش ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و تعالی فضای فرهنگی کشور با اجرای مطلوب فعالیت‌ها و طرح‌های مهم اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ...
2ـ نهادینه‌شدن اجرای اهداف و سیاست‌های نقشه مهندسی فرهنگی کشور
3ـ بهره‌گیری از فرصت‌های فرهنگی جامعه برای افزایش اثربخشی فعالیت‌ها و طرح‌ها
4ـ پیش‌بینی، پیشگیری و بازدارندگی از آسیب‌ها و اصلاح پیامدهای مخرب فرهنگی کلیه فعالیت‌ها و طرح‌ها.
ماده5 ـ فعالیت‌ها یا طرح‌های مهم و کلان
فعالیت‌ها یا طرح‌های مهم و کلان مشمول پیوست فرهنگی، به فعالیت‌ها و طرح‌هایی اطلاق می‌شود که با توجه به معیارهای زیر و متناسب با امکانات کشور، مورد تصویب قرار می‌گیرد:
5 ـ1ـ گستردگی و اهمیت نوع تأثیرات فرهنگی فعالیت یا طرح
5 ـ2ـ جمعیت تحت پوشش و تأثیرپذیر از فعالیت یا طرح
5 ـ3ـ میزان ماندگاری و انتشار آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت یا طرح
5 ـ4ـ نسبت بین آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت و یا طرح با تهاجم فرهنگی و فرایندهای جهانی‌سازی
5 ـ 5 ـ میزان منابع انسانی و مادی مصرفی و اعتبارات لازم برای اجرای فعالیت یا طرح
6 ـ 5 ـ نسبت نزدیکی آثار و پیامدهای فرهنگی فعالیت یا طرح با نقشه مهندسی فرهنگی.
ماده6 ـ گستره شمول و اجرای پیوست فرهنگی
تهیه و تدوین پیوست فرهنگی شامل طرح¬ها و فعالیت¬های مهم و کلانی است که:
1ـ در حال طراحی هستند.
2ـ در حال اجرا هستند.
تبصره1ـ پیوست فرهنگی برای طرح‌‍‌های مهم وکلانی که قبلاً اجرا شده و کماکان نیازمند توجه و ارتقاء فرهنگی می‌باشند نیز پیش‌بینی و تدوین خواهد شد.
تبصره2ـ دستگاه‌ها می‌توانند در خصوص پیوست‌نگاری سایر فعالیت‌ها و طرح‌ها با استفاده از منابع اعتباری خود اقدام نمایند.
ماده7ـ ضوابط عمومی پیوست فرهنگی، تشکیل و ساختار و وظایف کمیسیون پیوست فرهنگی، نحوه انتخاب عناوین طرح‌های مهم و کلان، چگونگی اجرای پیوست فرهنگی در دستگاه‌ها و استان‌ها و سایر ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به فرایند اجرا، نظارت و ارزیابی ضمانت اجرایی و خدمات پشتیبانی و...، به تصویب شورای تخصصی مهندسی فرهنگی کشور خواهد رسید.
ماده8 ـ این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه، 8 ماده و دو تبصره در جلسه 732 مورخ 21/1/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ
شماره300/21038 27/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح موضعی در حریم شهر چهارباغ
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران ، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/1392 خود با توجه به اینکه در وضع موجود سطح قابل توجهی از حریم شهر چهارباغ را مجموعه‌های مسکونی و مجتمع‌های کارگاهی تشکیل می‌دهند (بیش از 1200 هکتار) و با توجه به ضرورت اعمال مدیریت واحد و نظام‌مند نمودن ساخت و سازها و امکان کنترل میزان توسعه آنها در حریم شهر توسط شهرداری (به استناد مفاد ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384) ضرورت تهیه طرح موضعی ساماندهی سکونتگاههای فوق را در چارچوب ضوابط حریم (ابلاغی در مدارک طرح جامع) مورد تصویب قرار داده و مقرر نمود طرح مذکور توسط اداره کل راه و شهرسازی البرز و با همکاری استانداری البرز و شهرداری چهارباغ ظرف مدت 6 ماه تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز و کنترل توسط دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
ضمناً وزارت کشور موظف گردید پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به لغو کد آبادی‌های واقع در حریم شهر چهارباغ اقدام نماید.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/1/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
وزارت كشور
مجلس شورای اسلامی
قوه قضائیه
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
استانداری های سراسر كشور
موضوع :