جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 594
شنبه،22 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19910 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری حدود 60 هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان
شماره300/21041 27/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری
حدود 60 هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
واقع در جنوب شرق شهر زاهدان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/1392 خود موضوع تغییر کاربری حدود 60 هکتار اراضی متعلق به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واقع در جنوب شرق شهر زاهدان را مطابق بند 6 مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 5/11/1391 استان مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1) ده هکتار از اراضی راه‌آهن از کاربری حمل و نقل به کاربری اداری تغییر یافته و حریم امنیتی و حفاظتی ساختمان استاندار از درون اراضی ده هکتاری تأمین شود.
2) با جابجایی 25 هکتار کاربری حمل و نقل در مجموعه اراضی راه‌آهن موافقت گردید و همچنین مقرر شد خط اراضی محدوده راه‌آهن با کاربری تعیین شده در ضلع جنوب غربی بر اساس نقشه پیوست تثبیت گردد.
3) 24 هکتار از اراضی با کاربری حمل و نقل راه‌آهن برای تأمین سرانه‌ها به کاربری مسکونی و تجاری و شبکه معابر اختصاص یابد. همچنین نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌ها پس از کنترل و تأیید دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19910
تاریخ تصویب :
1392/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان
موضوع :