جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 تصویب‌نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران
شماره92091/ت46527هـ 19/4/1392
تصویب‌نامه در خصوص مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی و دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) همسران

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/4/1392 به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب1392ـ تصویب نمود:
1ـ مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
2ـ مفاد این تصویب‌نامه به مادرانی که سن فرزند آنان به نه ماهگی نرسیده است تسری می‌یابد و مدت مرخصی آنان تا نه ماهگی نوزاد افزایش می‌یابد.
3ـ تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ـ مصوب1392ـ تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت تعاون
موضوع :