جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس» و «اداره کل معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس»به مرکزیت شهرستان لار
شماره91958/ت49315هـ 19/4/1392
تصویب‌نامه در خصوص ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس» و «اداره کل معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار
وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و جهادکشاورزی و معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (4) اصلاحی ماده (14) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1379ـ و بند (الف) ماده (29) و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
1ـ ایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل جهاد کشاورزی جنوب فارس» و «اداره کل معدن و تجارت" href="/tags/15840/صنعت،-معدن-و-تجارت/" class="link">صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار مجاز می‌باشد.
2ـ معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسانی رییـس‌جمهور مکلف است نسبت به سازماندهی واحدهای مذکور از محل سقف پست‌های سازمانی مربوط اقدام نماید.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :