جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 22727/ت23561ک مورخ 14/5/1380
شماره90585/ت49303ک 18/4/1392
اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 22727/ت23561ک مورخ 14/5/1380
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد تبصره (1) ماده (1) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 22727/ت23561ک مورخ 14/5/1380 بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی کشتی‌سازی خلیج فارس» عبارت «به منظور انجام فعالیت‌های خدماتی و صنایع دریایی» اضافه می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ11/4/1392 به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :