جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 اصلاح بند (1) فصل (85) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره91172/ت49042هـ 19/4/1392
اصلاح بند (1) فصل (85) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 86652/60 مورخ 6/4/1392 وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (1) مندرجات ذیل یادداشت فصل (85) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 17120/ت49042هـ مورخ 1/2/1392 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ورود دستگاههای کنترل‌کننده دستگاهها و سیستم‌های مخابراتی ممنوع است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :