جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

رجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 595
دوشنبه،24 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19912 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری)
شماره300/25139 12/4/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی ایلام (پیچ آشوری)
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/3/1392 پیرو جلسه مورخ 6/3/1392 خود موضوع مغایرت اساسی ایلام مربوط به تغییر کاربری اراضی پیچ آشوری ایلام از حمل و نقل و انبار و کارگاهی به مسکونی را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با پیشنهاد کمیسیون ماده5 در خصوص تغییر کاربری اراضی از حمل و نقل و انبار و کارگاهی به مسکونی در حد حداکثر 5/4 هکتار موافقت و مقرر گردید فقط در حد ساخت و ساز‌های مسکونی شکل گرفته تثبیت شود و بقیه اراضی به کاربری‌های عمومی (پارک و فضای سبز و معابر) اختصاص یابد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19912
تاریخ تصویب :
1392/3/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :