جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 590
پنج‌شنبه،13 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19903 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صاحب
شماره300/15505 6/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر صاحب
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/11/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر صاحب را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 17/10/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ اراضی الحاقی ضلع شرقی و شمال شرقی شهر و پهنه با کاربری مسکونی مجاور اراضی دانشگاه پیام نور واقع در ضلع غربی شهر که داخل محدوده مصوب طرح شهر نبوده‌اند با توجه به عدم نیاز شهر در افق طرح جامع مطابق مطالعات طرح جامع، در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج شده و خط محدوده بر لبه‌ی معابر و کاربری‌های مجاور منطبق گردد و صرفاً دانشگاه پیام نور در صورت داشتن مصوبه سفرهای ریاست محترم جمهوری می‌تواند در داخل محدوده شهر قرار گیرد.
2ـ محاسبات جمعیت بر مبنای سرشماری سال 1390 صورت گرفته و سطوح و سرانه‌ها بر این مبنا مجدداً اصلاح و ارائه گردد.
3ـ اساس طرح جامع مورد بازنگری قرار گرفته و مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
4ـ براساس تبصره3 مصوبه 10/3/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری نقشه کاربری‌هائی که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرد از جمله پارک، زمینهای ورزشی و ......... تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 3200 نفر در محدوده‌ای به وسعت 87000 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 27/33 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 38/366 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر صاحب بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19903
تاریخ تصویب :
1392/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
موضوع :