جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.
مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 592 دوشنبه،17 تیر 1392

سال شصت و نه شماره 19906
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته

شماره300/19135 21/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/12/1391، موضوع الحاق اراضی به محدوده طرح جامع شهر کنار‌تخته را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 11/9/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با الحاق اراضی به دلیل عدم نیاز شهر به اراضی با کاربری مسکونی، وجود بافت فرسوده وسیع در سطح شهر، توسعه بی‌رویه شهر، عدم انسجام کالبدی، مکانیابی در اراضی مستعد کشاورزی و تصویب طرح جامع شهر در ماههای اخیر مخالفت نمود.
لذا در صورت نیاز به مسکن مهر در اراضی بافت فرسوده شهر و یا مکان مناسب دیگر و تنها به میزان مورد نیاز جانمائی و پس از طی مراحل بررسی و تصویب استانی جهت تصویب نهائی ارسال گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19906
تاریخ تصویب :
1392/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :