جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 592
دوشنبه،17 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19906 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 63 هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا
شماره300/19363 22/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق 63 هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 14/12/1391 ، موضوع الحاق 63 هکتار اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 28/2/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و مقرر نمود:
موضوع الحاق 63 هکتار از اراضی به محدوده طرح جامع شهر فسا، پیرو اعلام مصوبه شماره 31123/310/300 مورخ 20/5/1389 شورا، مورد بررسی قرار گرفت و با الحاق اراضی به میزان 33 هکتار (ما‌بقی سایت 23 هکتاری، تا سقف مصوبه فوق‌الذکر شورای‌عالی) به شکل پیوسته با بافت شهر و در مجاورت معبر اصلی و با حداقل تجاوز به اراضی مستعد کشاورزی، با نظر اداره کل راه و شهرسازی استان فارس موافقت می‌شود.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19906
تاریخ تصویب :
1391/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :