جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 592
دوشنبه،17 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19906 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داودآباد
شماره300/19175 21/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر داود آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391 طرح جامع ـ تفصیلی شهر داود‌آباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 25/12/1390 در شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ نرخ رشد محاسباتی مشاور به میزان 2 درصد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد افق طرح جامع با حفظ سطوح و سرانه‌ها و جمعیت با نرخ 2 درصد به سال 1405 افزایش یابد.
2ـ اراضی با کاربری پیشنهادی مسکونی واقع در جنوب غرب شهر با حفظ کاربری موجود (زراعی) از محدوده شهر خارج گردد و در حریم شهر تثبیت گردد و خط محدوده بر آخرین ساخت و ساز‌های قانونی منطبق گردد.
3 ـ اراضی با کاربری باغ واقع در جنوب غربی شهر از محدوده شهر خارج و در حریم شهر تثبیت گردد.
4ـ کمربندی شمالی بطور کامل و کمربندی جنوبی غربی شهر حد فاصل خیابان 45 متری تا میدان امام به دلیل عدم ضرورت حذف گردد.
5 ـ اراضی الحاقی به محدوده مصوب در شرق و شمال شرقی شهر در حد اراضی اختصاص یافته به مسکن مهر و حقوق مکتسبه مورد تأیید استان حفظ و ما‌بقی خارج گردد.
6 ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها رعایت و نقشه منطقه‌بندی حریم و آستانه مغایرتهای اساسی ارائه گردد.
7ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 8033 نفر در محدوده‌ای به وسعت 509 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 8/15 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3082 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر داود‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غ


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19906
تاریخ تصویب :
1392/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :