جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 592 دوشنبه،17 تیر 1392

سال شصت و نه شماره 19906
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف

شماره300/19151 21/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/11/1391، طرح جامع ـ تفصیلی شهر سیراف را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 17/4/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ جمعیت پایه بر‌اساس جمعیت سر‌شماری رسمی سال 1385 در نظر گرفته شود.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهر‌سازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
3ـ بر‌اساس تبصره 3 مصوبه 10/3/1389 شورای‌عالی، مشاور نقشه کاربری‌هایی را که می‌توانند در زمان بحران مورد استفاده قرار گیرند را تهیه و ارائه نماید.
4ـ کاربری مسکونی ویژه در بخش شرقی شهر حذف و از محدوده شهر خارج گردد.
5 ـ حریم دریا در بخش غربی برابر ضوابط بر روی نقشه اعمال و کاربری‌های مسکونی و ... (غیر مجاز در حریم) حذف گردد.
6 ـ بخش غربی شهر باید از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استعلام و این بخش تابع ضوابط آن سازمان خواهد بود.
7ـ کلیه رنگ‌های کاربری‌ها و علائم خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف گردد.
8 ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد همچنین کاربری تفریحی گردشگری جنوب شرقی شهر به عنوان اساس طرح در نظر گرفته شود و هر‌گونه تغییر آن مغایرت اساسی منظور گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 9592 نفر در محدوده‌ای به وسعت 4/271 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 35 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 2/1039 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سیراف بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19906
تاریخ تصویب :
1391/11/19
تاریخ ابلاغ :
1391/11/19
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان بوشهر
موضوع :