جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19920
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»

شماره97643/ت49059هـ 29/4/1392
تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر»
وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/4/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/80097 مورخ 25/4/1392 وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنـاد ماده (82) قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ تصویب نمود:
دستگاه اجرایی طرح «احداث راه اصلی باب انار ـ سروستان ـ ارسنجان ـ سعادت‌شهر» به شماره طبقه‌بندی (40702078) از وزارت راه و شهرسازی کد (153000) به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور کد (282300) تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19920
تاریخ تصویب :
1392/4/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :