جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 598
چهارشنبه،2 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19920 تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه 1392
شماره96521/49355 26/4/1392
تصویب‌نامه در خصوص اجرای استاندارد ملی خودرو از ابتدای مهر ماه 1392
سازمان ملی استاندارد ایران
شورای عالی استاندارد در جلسه مورخ 26/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 91427 مورخ 17/11/1391 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد بند (5) ماده (20) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ـ مصوب1371ـ تصویب نمود:
اجرای استاندارد ملی خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش‌نشانی با شماره ملی (9190) برای خودروهای تولیدی از ابتدای مهر ماه 1392 اجباری می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19920
تاریخ تصویب :
1392/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :