جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 598 چهارشنبه،2 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19920
اصلاح تبصره بند (2) تصویب‌نامه‌های شماره 41441/ت49072هـ مورخ 24/2/1392 و شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392

شماره97627/ت49072هـ 29/4/1392
اصلاح تبصره بند (2) تصویب‌نامه‌های شماره 41441/ت49072هـ مورخ 24/2/1392 و شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
در تبصره بند (2) تصویب‌نامه‌های شماره 41441/ت49072هـ مورخ 24/2/1392 و شماره 41438/ت49072هـ مورخ 24/2/1392 موضوع تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و عمومی غیردولتی عبارت «تا سقف مقرر در بند (ب) ماده (34) و ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی» اضافه می‌گردد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19920
تاریخ تصویب :
1392/4/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :