جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 599
یکشنبه،6 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19923 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی سنندج (تعاونی مسکن حمل و نقل)
شماره300/26143 17/4/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی سنندج (تعاونی مسکن حمل و نقل)
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/4/1392 خود موضوع مغایرت سنندج مربوط به الحاق به محدوده و تعیین کاربری مسکونی حدود 3/11 هکتار اراضی مربوط به تعاونی مسکن حمل و نقل و کارگران سنندج (تعاونی پایانه حمل ونقل) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
در اجرای مواد 6 و 7 قانون ساماندهی حمایت تولید و عرضه مسکن با الحاق اراضی 3/11 هکتار به محدوده شهر سنندج موافقت و مقرر گردید آماده‌سازی و تأمین خدمات رو‌بنایی و زیر‌بنایی توسط تعاونی به انجام رسیده و به تعداد اعضای تعاونی 531 نفر فرم ج سبز ارائه و قرمز شود.
ضمناً مقرر گردید در کل اراضی مجموعاً 531 واحد مسکونی احداث و مابقی اراضی به خدمات عمومی اختصاص یافته و نقشه کاربری اراضی و جدول سرانه‌های آن پس از کنترل در دبیر‌خانه شورای عالی شهر‌سازی و معماری ابلاغ گردد و همچنین حریم سبز پیرامون به منتهی الیه اراضی منتقل گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19923
تاریخ تصویب :
1392/4/10
تاریخ ابلاغ :
1392/4/10
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كردستان
موضوع :