جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 600 چهارشنبه،9 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19925
مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،...

شماره100989/ت48522ک 2/5/1392
مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،...

وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
1 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است حساب‌های بانکی خود و شرکت‌ها و سازمان‌های تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.
2ـ بانک مسکن موظف است در سایت‌های مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.
3ـ بانک‌های عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (300.000.000) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین می‌شود.
4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایت‌های مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی، آماده‌سازی و محوطه‌سازی و زیرساخت‌های موردنیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.
5 ـ متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب‌نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 22/8/1391 اضافه می‌شود:
ج ـ در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسـکن مهر نباشد، فروشنده بایـد در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرار داد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد. در انتقال‌های بعدی به خریداران غیرواجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.
تبصره ـ در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً می‌تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.
6 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز می‌باشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.
7ـ به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632) مترمربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی موردنیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.
8 ـ تبصره الحاقی ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره 110537/ت43215هـ مورخ 1/6/1388 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یادشده اضافه می‌شود:
تبصره2ـ صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ29/4/1392 به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19925
تاریخ تصویب :
1392/4/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :