جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 601
یکشنبه،13 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19928 تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای سنگدوین از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان، به شهر
شماره103314/ت49007هـ 7/5/1392
تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای سنگدوین از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان، به شهر
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1392 بنا به پیشنهاد شماره 155986/42/4/1 مورخ 12/12/1391 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
روستای سنگدوین از توابع دهستان کتول بخش مرکزی شهرستان علی‌آباد در استان گلستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سنگدوین شناخته می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19928
تاریخ تصویب :
1392/3/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :