جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی فضای مجازی
شماره ویژه نامه: 601 یکشنبه،13 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19928
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلیاز ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور

شماره91779/01/ش 22/12/1391
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان صدا و سیما
سازمان تبلیغات اسلامی ـ وزارت اطلاعات ـ معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، در جلسه مورخ 28/11/1391، در راستای تحقق سیاستهای مصوب و مأموریت تعیین شده در جلسه مورخ 7/11/1391 شورای عالی فضای مجازی (ابلاغیه شماره 91534/01/ش مورخ 23/11/1391)، درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور و همچنین در راستای بندهای 2، 4 و 6 شرح وظایف خود (ابلاغیه شماره 91160/01/ش مورخ 8/7/1391)، «سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور» را به شرح زیر تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با نظارت مرکز ملی فضای مجازی، ظرف حداکثر یک ماه از ابلاغ این مصوبه، اولین «نقطه تبادل ترافیک داده» (IXP) کشور را در شهر تهران راه‌اندازی نموده و در همین مهلت زمانی، طرح جامع خود برای راه‌اندازی سایر نقاط در سایر مناطق را نیز تهیه نموده و به تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی برساند.
2ـ صرفاً شرکتها‌یی که پروانه‌ی «ارایه خدمات انتقال داده‌ها (ندا)»، «توزیع کننده پهنای باند اینترنت به عرضه‌کنندگان»، «ارائه خدمات ارتباطات مبتنی بر wimax » و یا پروانه‌های ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه (مشروط بر ذکر مجوز ارائه خدمات انتقال داده در پروانه) از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده باشند و نیز شرکتهایی که مجوز مرکز داده و یا هرگونه مجوز مرتبط با آن از مرکز ملی فضای مجازی دریافت کرده باشند، مجاز به استفاده از خدمات «نقاط تبادل ترافیک داده» هستند و نقاط تبادل ترافیک داده موظف به خدمات‌دهی به این شرکتها می‌باشند. این شرکتها، در مصوبه‌ی حاضر، به عنوان «مشترکین» نقاط تبادل ترافیک داده نامیده می‌شوند.
3ـ نقاط تبادل ترافیک داده، باید به صورت «غیرانتفاعی» اداره شده و از «مشترکین» این نقاط، نباید هیچگونه هزینه‌ای جز هزینه‌ی «اشتراک مکان» (Co-location) و سهم از هزینه‌های جاری (قیمت تمام شده) مطالبه شود. سقف تعرفه‌های استفاده از خدمات نقاط تبادل ترافیک داده، براساس سیاستهای مصوبه‌ی حاضر، توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین شده و پس از تأیید مرکز ملی فضای مجازی (طبق مصوبه‌ی مورخ 14/11/1391 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ خواهد شد.
4ـ نقاط تبادل ترافیک داده، موظف هستند به کلیه‌ی «مشترکین» تعریف شده در بند2 مصوبه حاضر، اجازه استقرار تجهیزات مورد نیاز جهت استفاده از خدمات این نقاط را صادر نموده و امکان بهره‌برداری از خدمات آن را با هر ظرفیتی که ترافیک این شرکتها اقتضا می‌کند تأمین نمایند.
5 ـ هزینه‌ی اتصال هر «مشترک» تا نقاط تبادل ترافیک داده و هزینه تأمین تجهیزات مورد نیاز هر «مشترک» در محل این نقاط، بر عهده‌ی خود مشترکین است. شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران موظف هستند برای تأمین اینگونه اتصالها، ارجحیت در فروش امکانات خود قائل شده و هیچگونه پروتکل محدودکننده‌ای به جز موارد مذکور در بند9 را بر روی این اتصالات اعمال ننمایند.
6 ـ «مشترکین» معرفی شده در بند2 مصوبه‌ی حاضر، مجاز به ایجاد هرگونه اتصال سیمی (اعم از فیبر نوری) از شبکه‌ی خود تا نقاط تبادل ترافیک داده، با مالکیت خود می‌باشند و برای ایجاد هرگونه اتصال بیسیم تا این نقاط نیز تنها بایستی مقررات عمومی ارتباطات رادیویی کشور را رعایت کنند.
7ـ از تاریخ راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داده در کشور و پس از طی دوره‌ی زمانی مورد نیاز جهت اتصال مشترکین به این نقاط (که از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام خواهد شد)، اتصال متقابل شبکه‌ها و تبادل ترافیک داده بین کلیه‌ی شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات داده و اینترنت در داخل کشور، جز از طریق «شبکه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت» یا از طریق اتصال به «نقاط تبادل ترافیک داده» تعریف شده در مصوبه‌ی حاضر، ممنوع است و موارد استثنا، نظیر تبادل ترافیک بین شبکه‌های دستگاههای دولتی، از سوی مرکز ملی فضای مجازی براساس مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اعلام خواهد شد.
تبصره ـ شرکتهایی که توأماً دارای «شبکه انتقال داده» و «مرکز میزبانی» می‌باشند نیز موظف هستند تبادل ترافیک داده بین مراکز میزبانی و شبکه انتقال داده‌های خود را از طریق «نقاط تبادل ترافیک داده» معرفی شده در مصوبه‌ی حاضر انجام دهند.
8 ـ نقاط تبادل ترافیک داده، مجاز به راه‌اندازی هیچگونه خدمات محتوایی یا داده‌ای نظیر موتور جستجو، داده کاوی، پست الکترونیکی، میزبانی و غیره که درآمد «مشترکین» را محدود نماید، در محل این نقاط یا با استفاده از امکانات و یا ترافیک تبادل یافته در آن نیستند و بایستی قواعد بی‌طرفی (net neutrality) که از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اعلام خواهد شد را رعایت نمایند.
9ـ نقاط تبادل ترافیک داده، موظف به ایجاد «اتصال بدون پروتکل» بین «مشترکین» خود هستند و مجاز به تحمیل کردن هیچگونه محدودیت ناشی از ایجاد پروتکلها یا سیاستهای خاص طراحی شبکه، به جز سیاستهای امنیتی و پالایش اطلاعات که از سوی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ابلاغ شود، به «مشترکین» نیستند. بدیهی است هرگونه سیاست امنیتی اعلام شده از سوی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی در این خصوص بایستی از سوی نقاط تبادل ترافیک داده و همچنین مشترکین آنها رعایت گردد.
10 ـ نقاط تبادل ترافیک داده، موظف هستند هیچگونه مداخله‌ای در انعقاد قراردادهای فیمابین «مشترکین» خود و یا در تنظیمات «پروتکل مرزی» (BGP) بین آنها، جز با تأیید مرکز ملی فضای مجازی ننمایند.
11ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند بسته به اهمیت هر منطقه از نظر ترافیک داده داخلی، با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی، در یک استان، بیش از یک نقطه تبادل ترافیک داده ایجاد نماید و یا در برخی استانها نقاط تبادل ترافیک داده ایجاد ننماید.
تبصره ـ بدیهی است در صورت عدم راه‌اندازی نقطه‌ی تبادل ترافیک داده در یک شهرستان یا در یک استان، شرکت‌های دارای مجوز (معرفی شده در بند2 مصوبه‌ی حاضر)، می‌توانند رأساً نسبت به ایجاد اتصال از شبکه‌ی خود تا نزدیکترین «نقطه تبادل ترافیک داده» اقدام نمایند و یا از خدمات ارتباطی شرکت‌های دیگر در این خصوص استفاده نمایند.
12ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اتصال بین نقاط تبادل ترافیک داده در کشور را به نحوی تأمین نـماید که هر «مشترک» با اتصال به یکی از نقاط، به کلیه‌ی «مشترکین» متصل به سایر نقاط، با حفظ سیاستهای مصوبه‌ی حاضر دارای ارتباط باشد.
دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19928
تاریخ تصویب :
1391/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت اطلاعات
موضوع :