جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 601 یکشنبه،13 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19928
تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی

شماره4908/92/دش 1/5/1392
تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی
(مصوب جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «تأیید اصل تأسیس دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی » که در جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 18/3/1392 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده ـ با عنایت به تصویب سند توسعه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی و ورود خدمات این طب در نظام سلامت کشور، دانشگاه طب سنتی اسلامی ـ ایرانی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس می‌شود.
تبصره ـ طرح تفصیلی این دانشگاه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود».
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19928
تاریخ تصویب :
1392/4/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :