جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 602 سه‌شنبه،15 مرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19930
تصویب‌نامه در خصوص عدم شمول بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

شماره104608/ت48359هـ 10/5/1392
تصویب‌نامه در خصوص عدم شمول بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مورد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1392 بنا به پیشنهاد شماره 28532/14975 مورخ 23/4/1392 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
با توجه به حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و درج نام آن در بنگاههای گروه سوم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و عدم وجود مجوز واگذاری آن، سازمان یادشده مشمول بند (11ـ 27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور نمی‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19930
تاریخ تصویب :
1392/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :