جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 602
سه‌شنبه،15 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19930 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کار گروه توسعه بخش معدن در مورد صدور مجوز فروش هفت طرح فولاد استانی
شماره104590/ت49398ن 10/5/1392
تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کار گروه توسعه بخش معدن در مورد صدور مجوز فروش هفت طرح فولاد استانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت نیرو ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تصمیم جلسه مورخ 25/4/1392 نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کار گروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری استانداری و سایر دستگاههای مربوط نسبت به اجرا یا پیگیری (حسب مورد) تصمیمات زیر در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید:
1ـ صدور مجوز فروش هفت طرح فولاد استانی برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق مزایده و اختصاص (100%) وجوه حاصل به آن سازمان برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام یا مشارکت در سرمایه‌گذاریهای آتی.
2ـ تعیین حقوق دولتی محدوده‌های اکتشافی واگذارشده از طریق مزایده، که قبل از تاریخ 14/12/1391 واگذار شده‌اند، در زمان بهره‌برداری یا برداشت از ذخایر معدنی با تصویب ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان و براساس درصد پیشنهادی در مزایده و قیمت پایه مصوب وزارت یادشده در سال مزایده، مشروط به اینکه از قیمت پایه ابلاغی توسط وزارت مذکور در سال تصویب این موضوع توسط ستاد یادشده کمتر نباشد.
3ـ پتانسیل‌یابی و استحصال لیتیم از منابع شورابه‌ای کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در مراحل تحقیقات.
تبصره ـ نحوه تأمین منابع مالی و مشارکت در صنعتی‌سازی دستاوردها طبق نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل انجام است.
4ـ اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال از محل درآمد حقوق دولتی معادن و منابع داخلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و مشارکت سایر سازمان‌های مربوط و با مسئولیت سازمان یادشده به منظور شناسایی و گسترش مطالعات و پژوهشهای کاربردی «توسعه دانش فنی و فناوری‌های استحصال و تولید ترکیبات پایه فلزات استراتژیک».
5ـ تأسیس پارک فناوری علوم زمین از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.
6ـ ساماندهی مطالعات، ثبت و نظارت بر ژئوپارکهای ملی کشور (زمین پارک) و فراهم ساختن زمینه ثبت جهانی آنها، از طریق تشکیل کار گروه ملی ژئوپارکهای ایران با همکاری علمی سازمانهای حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از طریق سازمان جنگلها، مراتع، آبخیزداری کشور و تدوین و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز با همکاری سازمانهای یادشده.
ب ـ وزارت نفت موظف است براساس تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد طرح مطالعاتی شناسایی منابع و الگوی مدیریت آب همراه نفت و امکان‌سنجی استحصال املاح معدنی از آنها و تأمین منابع لازم و استحصال و فرآوری املاح معدنی اقدام نماید.
ج ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است زمین و مکان مناسبی در محل پارک پردیسان برای ایجاد پارک موزه علوم زمین کشور در اختیار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور قرار دهد.
د ـ خسارت تأخیر پرداخت مطالبات حقوق دولتی برای بهره‌بردارانی که تا پایان آذر سال 1392 نسبت به پرداخت اصل مطالبات یادشده اقدام نمایند، بخشوده می‌شود.
هـ ـ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
1ـ تأسیس مرکز تخصصی بین‌ا‌لمللی تحقیقات زمین‌شناسی پزشکی کشور با همکاری علمی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهادکشاورزی، سازمانهای حفاظت محیط‌زیست و انرژی اتمی ایران و نهادهای ملی و بین‌المللی مرتبط جهت مطالعه و کشف لایه‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی پزشکی، هیدروژئوشیمی، رادیوژئواکولوژی، کانی‌شناسی پزشکی، ژئومیکروبیولوژی، ژئوبوتانی، بیوژئوشیمی، پزشکی، دامپزشکی و گیاه‌شناسی به منظور شناخت عوامل محیطی مؤثر در بروز بیماریهای انسانی و حیوانی در سطح کشور با هدف نهایی پیشگیری قبل از درمان.
2ـ اجرای طرح تهیه نقشه پهنه‌بندی کاربری اراضی مستعد کشاورزی بر پایه داده‌های زمین‌شناسی و ژئوشیمیایی با همکاری وزارت جهادکشاورزی.
3ـ خرید شصت و دو دستگاه خودرو کمک‌دار داخلی صحرایی، دو دستگاه حفاری پرسرعت و پنجاه دستگاه XRF پرتابل از محل منابع سازمان یادشده و اعتبارات استانی. (حسب مورد)
و ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ظرف پنج سال، مناطق اولویت‌دار کشور را با تأمین هزینه‌های مربوط از محل مازاد درآمد حقوق دولتی تحت پوشش ژئوفیزیک هوایی قرار دهد.
ز ـ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موظف است از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن خود و منابع استانی حسب مورد نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
1ـ تکمیل اکتشاف، تجهیز و آماده‌سازی و بهره‌برداری ذخایر محدوده‌های اکتشافی فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از طرف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می‌شود.
2ـ تجهیز و فعال نمودن معادن فلزی غیرفعال استان‌های مربوط و فاقد متقاضی بخش غیردولتی که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های مربوط اعلام می‌شود.
3ـ انجام مطالعات کاربردی بر روی معادن کوچک مقیاس و امکان فرآوری تولیدات معادن مذکور از طریق واحدهای فرآوری موبایل و مبادرت به عملیاتی نمودن آن از طریق بخش غیردولتی با رعایت مقررات.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19930
تاریخ تصویب :
1392/4/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
سازمان انرژی اتمی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
وزارت نفت
موضوع :