جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 603
دوشنبه،21 مرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19934 دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها
شماره76805 13/5/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان خصوصی سازی
سازمان بورس و اوراق بهادار
کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 13/5/1392 به استناد ماده (35) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، ماده (100) قانون برنامه پنجـم توسعـه، جزء (8) بند (27) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، ماده (7) آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و براساس تصویب‌نامه شماره 40330/63 مورخ 29/4/1392 شورای یادشده، دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها را با رویکردهای حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار سرمایه، آموزش و ترویج فرهنگ سهامداری و تداوم و رشد پایدار ارزش سبد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و نظارت بر آنها به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل آماده‌سازی و ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به بازار سرمایه و معاملاتی شدن سهام آنها
ماده1ـ در این دستورالعمل واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.
2ـ شرکت‌های سرمایه پذیر: سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت که توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واگذار شده یا می‌شود.
3ـ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون.
4ـ شرکت‌های تعاونی شهرستانی: شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون.
5 ـ مشمولین سهام عدالت: افراد مشمول دریافت سهام عدالت، موضوع ماده (34) قانون.
6 ـ سهامداران نامشخص: آن دسته از مشمولین دریافت سهام عدالت که نام و مشخصات آنان به تأیید قطعی سازمان خصوصی سازی نرسیده است.
7ـ فرابورس: شرکت فرابورس ایران، موضوع بند (8) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار.
8 ـ شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، موضوع بند (7) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار.
9ـ کانون: کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت.
الف) آماده‌سازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برای ورود به فرابورس
ماده2ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، تعداد نهایی مشمولین سهام عدالت هر استان را قطعی نموده و نسبت به اختصاص سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد نهایی مشمولین (تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی شهرستانی) آن استان اقدام نماید. در صورت کسری سهام اختصاص داده شده به نسبت تعداد مشمولین هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی، سازمان یادشده موظف به تأمین کسری با اولویت از طریق اختصاص سهام سایر شرکت‌های مشمول واگذاری است.
ماده3ـ هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی موظف است با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده نسبت به افزایش سرمایه از محل سهام واگذار شده به این شرکت‌ها و به نام مشمولین همان استان اقدام کند.
ماده4ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف مدت یک ماه مشخصات مشمولین سهام عدالت را به تفکیک هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به منظور اختصاص کد معاملاتی اعلام نماید.
تبصره ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است با همکاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی حداکثر ظرف یک سال نسبت به تکمیل اطلاعات سهامداران نامشخص و تعیین تکلیف آنان اقدام نماید.
ماده5 ـ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف‌اند مدارک مورد نیاز فرابورس نظیر اساسنامه اصلاح شده، آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده و اسامی مدیران خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب مقررات برای ورود این شرکت‌ها به فرابورس همکاری لازم را به نحوی انجام می‌دهد که امکان معاملاتی شدن سهام شرکت‌های مورد نظر فراهم شود.
تبصره ـ چنانچه شرایط پذیرش هر یک از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از سوی هیأت‌پذیرش فرابورس محرز نشود، این شرکت‌ها از طریق درج نماد در بازار پایه فرابورس معامله خواهند شد.
ماده6 ـ سازمان خصوصی‌سازی موظف است قبل از ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به فرابورس، بدهی قطعی هر مشمول سهام عدالت را به روش زیر تعیین و به شرکت‌های یادشده اعلام نماید.
A-(B+C) = بدهی هر مشمول
A . مبلغ سهام عدالت واگذار شده به هر مشمول
B . تخفیف سهام واگذار شده به هر مشمول دهک اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه
C . اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه
ب) آزادسازی و معاملاتی شدن سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی
ماده7ـ به میزان مبلغ اقساط باقی مانده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی باقی می‌ماند.
ماده8 ـ سهام سهامداران نامشخص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تا زمان تعیین تکلیف این سهامداران، با کد سهامداران نامشخص توسط سازمان خصوصی‌سازی در سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درج می‌شود.
ماده9ـ اولویت شرکت‌ها و میزان سهام قابل آزادسازی شرکت‌های سرمایه‌پذیر مربوط به هر شرکت سرمایه‌گذاری استانی متناسب با میزان اقساط پرداخت شده مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور و مشمول تخفیف شده، بنا به پیشنهاد شرکت سرمایه‌گذاری استانی ذی‌ربط در کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی (رییس)، سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون، اتحادیه کشوری تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت و شرکت سرمایه‌گذاری مربوط تعیین می‌شود. کارگروه موظف است مراقبت لازم به منظور پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به عمل آورد.
ماده10ـ آزادسازی سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اجازه معامله سهام آن‌ها براساس تصمیم کارگروه فوق و مطابق دستورالعمل ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد. تعیین سقف مجاز عرضه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با سازمان بورس و اوراق بهادار است.
ماده11ـ فرابورس موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا با استقرار شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس در محل شرکت‌های تعاونی شهرستانی، امکان معامله سهام آزاد شده مشمولین از این طریق فراهم شود. تعاونی‌های مذکور موظف به تمهید شرایط و امکانات لازم برای استقرار کارگزاری‌ها هستند.
ماده12ـ فرابورس موظف است در زمان گشایش نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تا عادی شدن حجم معاملات سهام این شرکت‌ها، اجازه فروش سهام مشمولین سهـام عدالت را فقط از طریق ایستگاه‌های مستقر در شرکت‌های تعاونی شهرستانی صادر نماید.
ماده13ـ شرکت‌های تعاونی شهرستانی به عنوان نماینده مشمولین سهام عدالت برای حضور در مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین می‌شوند و سایر اشخاص که به واسطه خرید سهام از طریق بازار سهام، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند، رأساً دارای حق رأی در مجامع عمومی این شرکت‌ها خواهند بود.
ج) سایر مقررات
ماده14ـ به منظور تداوم و رشد پایدار ارزش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و توسعه همکاری‌های حرفه‌ای بین شرکت‌های مذکور، این شرکت‌ها موظف‌اند در فرآیند آزادسازی و معامله سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر و نحوه اداره و مدیریت سهام و دارایی‌های خود و سرمایه‌گذاری‌های جدید و افزایش سرمایه‌ها، مشورت تخصصی را از کانون و شرکت‌های دارای مجوز مشاوره سرمایه‌گذاری از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذنمایند.
ماده15ـ شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون موظف‌اند با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی برای مشمولین سهام عدالت مبنی بر معرفی ابعاد و مزایای حفظ و نگهداری سهام عدالت از شیوه‌های مختلف نظیر رسانه‌های ملی و گروهی اقدام کنند.
ماده16ـ چنانچه شرایط برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس فراهم شود، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حمایت لازم برای پذیرش آن‌ها در بورس را انجام دهد.
ماده17ـ فرابورس موظف است گزارش معاملات سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را هر سه ماه یک بار به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید. سازمان مذکور نیز تحلیل این گزارش به همراه گزارشی از معاملات سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و سازمان خصوصی‌سازی ارسال می‌نماید.
ماده18ـ کانون موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جامع اقدامات خود و وضعیت عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه و نسخه‌ای از آن را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارسال نماید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سیدشمس‌الدین حسینی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19934
تاریخ تصویب :
1392/5/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :