جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 607
یکشنبه،3 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19945 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بایگ
شماره300/34007 20/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر بایگ
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/11/1391، طرح جامع شهر بایگ را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 23/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع، با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی، به سال 1405 تغییر یابد.
2ـ کمربندی ضلع غربی و میدان ورودی جنوبی شهر، مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد و در صورت عدم ضرورت حذف گردد.
3ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم، در ضلع جنوبی پهنه حفاظتی به پهنه زراعی و کشاورزی تغییر یابد و پهنه صنایع مزاحم پیشنهادی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و اراضی باغی از این پهنه خارج گردد.
4ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آئین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ 7/9/1373 شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1399) معادل 4852 نفر در محدوده‌ای به وسعت 4/74 هکتار شامل کاربریهای موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 2/65 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 336 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بایگ بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19945
تاریخ تصویب :
1391/11/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی
موضوع :