جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 607
یکشنبه،3 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19945 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک
شماره300/33914 20/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جاسک
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی، طرح جامع ناحیه جاسک را در جلسه مورخ 17/4/1392 خود مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
طرح ناحیه جاسک شامل شهرستانهای جاسک و بشاگرد مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید اسناد و مدارک طرح پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغ گردد.
اسناد طرح ناحیه به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره 3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره 4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19945
تاریخ تصویب :
1392/4/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
موضوع :