جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
شماره113200/ت49516هـ 5/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور خارجه ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی متشکل از رییس‌جمهور (رییس شورا)، وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، کشور، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر شورا تشکیل می‌شود.
تبصره ـ دبیر شورای مذکور توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود.
2ـ وظایف و اختیارات هیئت وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و اصلاحات بعدی آن (به استثنای تبصره (3) ماده (1) قانون مذکور) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور) و سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورای مذکور تفویض می‌شود.
3 ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده به اعضای شورا به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوعات یادشده به وزیران عضو شورا تفویض می‌شود.
4ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو شورا (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
معاون اول رییس

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/6/3
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نفت
وزارت تعاون
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور خارجه
ریاست جمهوری
موضوع :