جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386
شماره114249/ت38854هـ 7/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386
وزارت کشور ـ دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
جزء «د» بند (1) تصویب‌نامه شـماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 حذف می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/6/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
دفتر هیات دولت
موضوع :