جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت)
شماره114247/ت43505هـ 7/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص لغو کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیسیون‌های دایمی دولت)
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه کارگروه‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، ستادها و سایر عناوین مشابه (به استثنای کمیـسیون‌های دایمـی دولت) که تا تاریخ 27/5/1392 براساس مصـوبات هیئت وزیران و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و اختیارات هیئت وزیران نیز به آنها تفویض شده است، لغو می‌گردند.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/6/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :