جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت
شماره114248/ت49540هـ 7/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/6/1392 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای محمدباقر نوبخت ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ به سمت سخنگوی دولت تعیین می‌شود.
معاون اول رییس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/6/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :