جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)
شماره300/34329 21/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تهران (تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی در سوهانک)
شهردار محترم تهران ـ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/5/1392 خود با تغییر تراکم مسکونی اراضی به مساحت 16831 مترمربع (به نشانی خیابان اصلی سوهانک ـ کوچه بشارت ـ بلوک 3 D 13) از پهنه 241 R (مسکونی ویژه ـ بافت مسکونی ارزشمند سبز) به مجتمع بلندمرتبه مسکونی را مطابق مصوبه کمیسیون ماده 5 شهر تهران مورد تصویب قرارداد و مقرر نمود: جهت تأمین خدمات عمومی مورد نیاز در قطعه جنوبی به مساحت 2451 متر اقدام و همچنین 7 طبقه جهت احداث پارکینگ موردنیاز و دو طبقه تجاری و 26 طبقه مسکونی پیش‌بینی و طرح مربوطه پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی ابلاغ گردد.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شهرداری تهران
شورای اسلامی شهر تهران
موضوع :