جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس
شماره300/34727 22/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص اصلاح حریم شهر جدید پردیس
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 21/5/1392 حریم شهر جدید پردیس را در بخش شرقی فاز 11 را جهت رفع تداخل با محدوده شهرستان شمیرانات مطابق نقشه پیوست اصلاح و مقرر نمود مرز تقسیمات سیاسی دو شهرستان پردیس و شمیرانات در نقطه مذکور بر حریم شهر جدید پردیس و شمیرانات در نقطه مذکور بر حریم شهر جدید پردیس منطبق گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/5/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :