جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر نام ناحیه طبس
شماره300/34682 22/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییرنام ناحیه طبس
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد
شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 31/4/1392 خود با توجه به تغییر انجام شده در تقسیمات سیاسی استانهای یزد و خراسان جنوبی، (براساس مصوبه شماره 252554/ت 46736ه مورخ 19/12/1391 هیأت محترم وزیران) موضوع انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق به استان خراسان جنوبی، مقرر نمود نام ناحیه طبس که قبلاً مشتمل بر سه شهرستان طبس، بافق و بهاباد بوده و با انتزاع فوق‌الذکر تنها شامل شهرستانهای بافق و بهاباد خواهد بود، به نام ناحیه شرق یزد، تغییر یابد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراو

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی
موضوع :