جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


رجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره‌هندورابی
شماره300/34226 21/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص تهیه طرح ICZM برای جزیره هندورابی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/4/1392 خود با عنایت به درخواست منطقه آزاد کیش و ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مقرر نمود طرح مدیریت یکپارچه سواحل (ICZM) جزیره هندورابی در چارچوب طرح ICZM سواحل جنوب مصوب مورخ 5/7/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با محوریت منطقه آزاد کیش تهیه و جهت طی مراحل تصویب به شورای عالی ارجاع گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
موضوع :