جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان
شماره300/34009 20/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح مجموعه شهری اصفهان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
پیرو نامه شماره 300/26138 مورخ 12/4/1392 موضوع اعلام نتیجه بررسی طرح مجموعه شهری اصفهان در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باستحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 31/4/1392 طرح موضوع مجموعه شهری اصفهان را پیرو جلسه مورخ 20/3/1392 خود مورد بررسی مجدد قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با توجه به اعمال نظریات کمیته فنی شورای عالی و اصلاحات انجام شده، طرح مجموعه شهری اصفهان به تصویب رسید.
طرح مجموعه شهری اصفهان شامل بخش‌هایی از شهرستانهای اصفهان، برخوار و میمه، نجف‌آباد، لنجان، مبارکه، فلاورجان و خمینی‌شهر بوده و دربرگیرنده 36 شهر، 12 بخش، 33 دهستان و 706 آبادی در مساحتی بالغ بر 8347 کیلومترمربع است. جمعیت مجموعه شهری اصفهان در سال 1385 معادل 3232119 نفر بوده که از این تعداد 2901649 نفر را جمعیت شهری (8/89 درصد) و 330470 نفر را جمعیت روستایی (2/10 درصد) تشکیل می‌دهند جمعیت این مجموعه شهری با نرخ رشد سالانه 55/1 درصد به 4075800 نفر در افق طرح پیش‌بینی می‌گردد که برحسب نقاط شهری و روستایی سال 1385، تعداد 3642800 نفر (4/89 درصد) ساکن در نقاط شهری و 433000 نفر (6/10درصد) ساکن در نقاط روستایی خواهندبود.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
1392/4/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :