جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 609
یکشنبه،10 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19951 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشانشماره300/34675 22/5/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/5/1392 خود موضوع الحاق اراضی کشت و صنعت فتح‌المبین به محدوده شهر کاشان را مورد بررسی قرارداد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مقرر گردید کمیته منتخب شورای عالی شامل آقایان: مهندس مجیدی، مهندس اسدی، مهندس غراوی، مهندس باقری و معاون محترم امور عمرانی استانداری اصفهان طرح پیشنهادی را مورد بررسی مجدد قرارداد و تصمیم کمیته مذکور به عنوان تصمیم شورای عالی ابلاغ گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19951
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/5/21
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :