جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 587
پنج‌شنبه،6 تیر 1392
سال شصت و نه شماره 19897 مصوبه شورای‌عالی‌شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق به‌محدوده طرح جامع شهر حاجی‌آباد
شماره300/15136 6/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص الحاق به محدوده طرح جامع شهر حاجی آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/11/1391، موضوع الحاق به محدوده طرح جامع شهر حاجی آباد را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 8/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
مسکن مهر واقع در شمال غربی شهر با توجه به پیوستگی به محدوده شهر و دسترسی مناسب و با عنایت به ثبت نام متقاضیان مسکن مهر و واقع شدن در اراضی دولتی، به میزان حدود 3/14 هکتار مطابق مصوبه استان موافقت می‌گردد.
اراضی 21 هکتاری بی‌بی دختران واقع در شمال شهر و محله شوره‌ای (واقع در شرق شهر) به مساحت حدود 13 هکتار در صورت ایجاد حقوق مکتسبه تا تاریخ تصویب طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تائید اداره کل راه و شهرسازی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با الحاق این اراضی به محدوده شهر حاجی‌آباد موافقت می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19897
تاریخ تصویب :
1391/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
موضوع :