جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

وزیران
شماره ویژه نامه: 613
پنج‌شنبه،21 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19960 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران
شماره117524/ت49565هـ 19/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/70827 مورخ 17/6/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب1360ـ تصویب نمود:
آقای سیدحسین هاشمی به عنوان استاندار تهران تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19960
تاریخ تصویب :
1392/6/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :