جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 613
پنج‌شنبه،21 شهریور 1392
سال شصت و نه شماره 19960 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
شماره117529/ت49567هـ 19/6/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/38611 مورخ 17/6/1392 وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (14) اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1366ـ تصویب نمود:
آقای محسن پورسیدآقایی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19960
تاریخ تصویب :
1392/6/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :