جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618 پنج‌شنبه،4 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19972
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد

شماره122169/ت49627هـ 2/7/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/75315 مورخ 30/6/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب1360ـ تصویب نمود:
آقای سیدموسی خادمی به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیرینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
1392/6/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :