جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618
پنج‌شنبه،4 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19972 تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز
شماره122164/ت49626هـ 2/7/1392
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/75315 مورخ 30/6/1392 وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت

فرمان همایونی در قوانـین و مقررات مربوط به انتـصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب1360ـ تصویب نمود:
آقای سیدطاهر طاهری به عنوان استاندار البرز تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
تاریخ ابلاغ :
1392/6/31
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :