جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.
مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618 پنج‌شنبه،4 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19972
آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت

شماره122174/ت48637هـ 2/7/1392
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 146425/62 مورخ 27/8/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب1387ـ ، آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اجاره مسکن برای اسکان موقت
ماده1ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ اسکان موقت: فرآیند جابجایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای.
ب ـ ودیعه اسکان موقت: مبلـغی که برای اسـکان موقت مالکان ساکن در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده در زمان احیا و نوسازی واحد فرسوده تا هجده ماه پرداخت می‌شود.
ج ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران.
د ـ تسهیلات: تسهیلات با شرایط قرض‌الحسنه که به منظور اجاره مسکن صرفاً برای اسکان موقت مالکین واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری که متقاضی احیا و نوسازی واحد مسکونی خود هستند، پرداخت می‌شود.
ماده2ـ منابع لازم برای پرداخت تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه بانکها و میزان آن در ابتدای هر سال در قالب سهمیه مشخص توسط وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت تعیین می‌شود.
ماده3ـ مسؤولیت تأیید وقوع ملک در محدوده بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانکهای عامل با شرکت است.
ماده4ـ تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به صورت یکجا قابل پرداخت بوده و بازپرداخت آن به صورت یکجا و در انتهای قرارداد تسهیلات می‌باشد.
ماده5 ـ تسهیلات به مالکان در عرصه‌های با حداقل (120) مترمربع تجمیعی واقع در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری قابل پرداخت است.
تبصره ـ در صورت عدم امکان تجمیع بیش از دو پلاک از نظر ضوابط شهرسازی یا موقعیت ملک، تسهیلات بدون در نظر گرفتن متراژ عرصه تجمیعی، قابل پرداخت است.
ماده6 ـ تسهیلات برای هر واحد مسکونی در تهران تا مبلغ یکصد و بیست میلیون (120.000.000) ریال، در کلانشهرها تا مبلغ هشتاد میلیون (80.000.000) ریال، در مراکز استان تا مبلغ هفتاد میلیون (70.000.000) ریال و در سایر شهرها تا مبلغ چهل میلیون (40.000.000) ریال تعیین می‌شود.
تبصره1ـ تغییر مبالغ مذکور با پیشنهاد شرکت و تصویب کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت کمتر بودن مبلغ ودیعه اسکان موقت مندرج در قرارداد اجاره از سقف مبلغ تـسهیلات تعیین‌شده، مبلغ تسهیلات تا مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، معتبر است.
ماده7ـ تضمین تسهیلات، ترهین سند شش دانگ ثبتی نزد بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات ساخت و اخذ تأییدیه از بانک مذکور مبنی بر عدم فک رهن برای بانک عامل پرداخت‌کننده تسهیلات می‌باشد.
تبصره ـ در صـورت ارائه سند ثبتی جایگزین قابل‌قبول، ارائه تأییدیه مذکور الزامی نیست.
ماده8 ـ ترتیبات پرداخت تسهیلات به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ارائه مدارک توسط متقاضیان به شرکت یا نماینده آن شامل درخواست کتبی، اسناد مربوط به تجمیع زمین همراه با کروکی ملک موردنظر، پروانه ساخت، اجاره‌نامه، مدارک شناسایی مستأجر (شناسنامه و کارت ملی).
ب ـ بررسی مدارک توسط شرکت یا نماینده آن به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و اعلام به متقاضی در صورت عدم تأیید و معرفی به بانک عامل در صورت تأیید.
ج ـ بررسی اسناد و مدارک متقاضی توسط بانک عامل ظرف یک هفته پس از دریافت معرفی‌نامه و اعلام به متقاضی و شرکت یا نماینده آن.
د ـ خروج درخواست مذکور از دستور کار بانک عامل در صورتی که متقاضی ظرف یک ماه پس از معرفی به بانک عامل اقدام لازم برای استفاده از تسهیلات را معمول ننماید و معرفی متقاضیان دیگر توسط شرکت یا نماینده آن به عنوان جایگزین به بانک عامل.
هـ ـ انعقاد قرارداد میان بانک عامل و متقاضی برای پرداخت تسهیلات ودیعه اسکان موقت.
تبصره ـ هرگونه تغییر در شرایط این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیئت دولت می‌رسد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
1392/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :