جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618

پنج‌شنبه،4 مهر 1392

سال شصت و نه شماره 19972
اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

شماره122240/ت49607ک 2/7/1392
اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 31/6/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ 5/6/1392 تصویب نمودند:
عضویت غیرموظف آقای مسعود سلطانی‌فر در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش موضوع بند (2) تصویب‌نامه شماره 120491/ت49607ک مورخ 27/6/1392 به عضویت موظف اصلاح می‌شود.
این تصویب‌نامـه در تاریخ 31/6/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
1392/6/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :