جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 618
پنج‌شنبه،4 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19972 اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی" href="/tags/28030/قانون-نقل-و-انتقال-حق-بیمه-یا-بازنشستگی/" class="link">قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ
شماره121606/ت48312هـ 1/7/1392
اصلاح ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی" href="/tags/28030/قانون-نقل-و-انتقال-حق-بیمه-یا-بازنشستگی/" class="link">قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/6/1392 بنا به پیشنهاد شماره 61639/62 مورخ 17/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ تصویب نمود:
ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده واحده نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی" href="/tags/28030/قانون-نقل-و-انتقال-حق-بیمه-یا-بازنشستگی/" class="link">قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ـ مصوب 1365ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده3ـ در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییرمحل کار یا خدمت، مشترک صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه هر ماه از سنوات خدمت موردنظر به مأخذ نرخ کسور موردعمل صندوق جدید (طبق قوانین و مقررات مربوط) و براساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می‌گیرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19972
تاریخ تصویب :
1392/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
موضوع :