جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعی
شماره ویژه نامه: 620
سه‌شنبه،9 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19976
آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

شماره82586 20/5/1392

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق (به انضمام لوح فشرده) مصوب موضوع ماده 85 قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمایید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ اسدا... عباسی
جهت دریافت متن کامل به سایت روزنامه رسمی مراجعه شود
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19976
تاریخ تصویب :
1392/4/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت تعاون
موضوع :