جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 621
پنج‌شنبه،11 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19978 تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون امور مجلس رییس‌جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد
شماره123653/ت49506هـ 7/7/1392
تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون امور مجلس رییس‌جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد
دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
معاون امور مجلس رییس‌جمهور به ترکیب کمیسیون اقتصاد، موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره 111947/ت49506هـ مورخ 30/5/1392 اضافه می‌شود.
معاون اول رییس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19978
تاریخ تصویب :
1392/7/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :