جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


مرجع تصویب: وزارت کار و اموراجتماعی
شماره ویژه نامه: 621
پنج‌شنبه،11 مهر 1392
سال شصت و نه شماره 19978 بخشنامه در خصوص کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار کارگران
شماره99725 17/6/1392
بخشنامه
نظر به درخواست کارگران و تشکل‌های ذی‌ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست‌های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ 7/5/1392 و پیرو بند 3 بخشنامه شماره 215210 مورخ 22/12/1391 مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متأهل) از ماهانه 350000 ریال به مبلغ 500000 ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ 1/5/1392 توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی


نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
19978
تاریخ تصویب :
1392/6/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :